ç shooting

ç shooting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ç shooting ç çekim

ç shooting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shooting shooting. çekim
drive-by shooting araba ile çekim
flight shooting uçuş çekim
like shooting fish in a barrel namluda balık vurmak gibi
shooting çekim
shooting box çekim kutusu
shooting brake atış freni
shooting gallery atış galeri
shooting guard silahlı koruma
shooting iron atış demir
shooting match maç çekim
shooting script çekim senaryosu
shooting star kayan yıldız
shooting stick atış çubuğu
shooting war savaş atışı
sure as shooting çekim kadar kesin
under-shooting altı çekim
wing shooting kanat atışı
shooting pain çekim ağrısı
shooting range poligon
photo shooting fotoğraf çekimi
mass shooting toplu çekim
shooting spree çekim çılgınlığı
target shooting hedef atışı
skeet shooting skeet çekim
school shooting okul çekim
shooting rampage ateş etme öfke
shooting game ateş etme oyunu
continuous shooting devamlı atış
film shooting film çekimi
shooting off ateş etmek
clay pigeon shooting kil güvercin çekim
shooting for için çekim
shooting from the hip kalçadan çekim
shooting the breeze esintiyi çekmek
shooting mode çekim modu
trap shooting tuzak atışı
shooting down aşağı çekim
burst shooting patlama çekim
shooting schedule çekim programı
shooting hoops atış çemberleri
shooting incident olay çekim
shooting location çekim yeri
clay shooting kil atışı
shooting skills çekim becerileri
tethered shooting bağlı çekim
shooting a film film çekmek
shooting party atış partisi
shooting accident atış kazası
shooting scene çekim sahnesi