v-drive gearbox

v-drive gearbox teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-drive gearbox v-tahrikli şanzıman

v-drive gearbox terimi için benzer kelimeler ve anlamları

drive gearbox sürücü şanzıman
gearbox drive şanzıman sürücüsü
gearbox drive shaft şanzıman tahrik mili
a drive shaft connects between the gearbox and the engine's bir tahrik mili, dişli kutusu ile motor arasına bağlanır.
gearbox vites kutusu
gearbox side vites kutusunun yanında
reduction gearbox redüksiyon şanzımanı
planetary gearbox planet dişli kutusu
manual gearbox manuel şanzıman
gearbox oil vites kutusu yağı
gearbox housing şanzıman muhafazası
gearbox ratio şanzıman oranı
automatic gearbox otomatik vites
worm gearbox sonsuz dişli kutusu
transfer gearbox vites kutusu
bevel gearbox konik dişli kutusu
direct shift gearbox doğrudan vites kutusu
gearbox casing şanzıman muhafazası
accessory gearbox aksesuar şanzıman
main gearbox ana şanzıman
gearbox bearing şanzıman yatağı
gearbox assembly şanzıman grubu
motor gearbox motor şanzıman
engine gearbox motor şanzıman
gearbox cover şanzıman kapağı
gearbox flange şanzıman flanşı
gearbox case şanzıman kutusu
splitter gearbox ayırıcı şanzıman
wind turbine gearbox rüzgar türbini şanzıman
gearbox motor şanzıman motoru
spur gearbox mahmuz dişli kutusu
gearbox mounting şanzıman montajı
speed gearbox hız şanzıman
gearbox output shaft şanzıman çıkış mili
gearbox torque şanzıman tork
shift gearbox vites kutusu
angle gearbox açı şanzıman
angular gearbox açısal şanzıman
turbine gearbox türbin şanzıman
epicyclic gearbox episiklik şanzıman
helical gearbox helisel şanzıman
gearbox shaft şanzıman şaftı
transmission gearbox şanzıman şanzıman
gearbox gears şanzıman dişlileri
load gearbox yük dişli kutusu
reducer gearbox redüktör dişli kutusu
shaft mounted gearbox mil dişli kutusu
gearbox unit şanzıman ünitesi
dual-clutch gearbox çift kavramalı şanzıman
bevel helical gearbox konik helisel dişli kutusu