y the seat of your pants

y the seat of your pants teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y the seat of your pants y pantolonunun koltuğu

y the seat of your pants terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fly by the seat of your pants pantolonunun koltuğunda uçmak
by the seat of your pants pantolonunun koltuğunda
seat of your pants pantolonunun koltuğu
flying by the seat of your pants pantolonunun koltuğunda uçuyor
flew by the seat of your pants pantolonunun koltuğuna uçtu
fly the seat of your pants pantolonunun koltuğunu uçur
by the seat of one's pants birinin koltuğunun yanında
by the seat of the pants pantolon koltuğunda
seat of the pants, by the pantolonun oturduğu yer
seat-of-the-pants koltuk-of-the-pantolon
seat of the pants pantolon koltuğu
flying by the seat of his pants pantolonunun koltuğunda uçuyor
fly-by-the-seat- of-his-pants pantolonundan koltukla uçar
fly by the seat of their pants pantolonlarının koltuğundan uçup
by the seat of his pants pantolonunun koltuğunda
by the seat of their pants pantolonlarının koltuğunda
flying by the seat of their pants pantolonlarının koltuğunda uçuyorlar
the seat of his pants pantolonunun koltuğu
seat of their pants pantolonlarının koltuk
flew by the seat of his pants pantolonunun koltuğuna uçtu
pull up your pants pantolonunu giy
pull your pants up pantolonunu çek
zip your pants pantolonunu sıkıştır
in your pants pantolonunda
taking your pants off pantolonunu çıkarmak
put your pants on pantolonunu giy
take your pants pantolonunu al
wear a long sleeve shirt and tuck it into your pants. uzun kollu bir tişört giyin ve pantolonunuza sokun.
keeping your pants up. pantolonunu dik tutuyorum.
pulled down your pants pantolonunu aşağı çekti
tucked into your pants pantolonuna sıkışmış
pull down your pants pantolonunu indir
ants in one's pants, have bir 'nin pantolonundaki karıncalar,
beat the pants off pantolonunu atmak
capri pants kapri pantolon
cargo pants kargo pantolon
caught with one's pants down, be birinin pantolonunu yakaladım,
charm the pants off pantolonunu çek
fancy pants şık pantolon
fancy-pants fantezi-pantolon
harem pants haşema
have ants in one's pants pantolonunun içinde karıncalar var
hot pants sıcak pantolon
jogging pants koşu pantolonu
kick in the pants, a pantolonu tekmelemek, bir
kid the pants off pantolonunu fırlatmak
knee pants diz pantolonu
palazzo pants palazzo pantolon
pants pantolon
pants off, the donmak