p.c.m. hospital

p.c.m. hospital teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.c.m. hospital p.c.m. hastane

p.c.m. hospital terimi için benzer kelimeler ve anlamları

base hospital ana hastane
closed hospital kapalı hastane
cottage hospital sağlık ocağı
day hospital gündüz hastanesi
field hospital sahra hastanesi
foundling hospital dökümhane hastanesi
hospital hastane
hospital bed hastane yatağı
hospital corner hastane köşesi
hospital corners hastane köşeleri
hospital formulary hastane formülerliği
hospital gangrene hastane kangreni
hospital light hastane ışığı
hospital pass hastane kartı
hospital record hastane kaydı
hospital ship hastane gemisi
hospital train hastane treni
karitane hospital karitane hastane
l'hospital l & # x27; hastane
l'hospital's rule hastanenin kuralı
mental hospital akıl hastanesi
open hospital hastane açmak
proprietary hospital özel hastane
psychiatric hospital psikiyatri hastanesi
teaching hospital hastane öğretimi
general hospital genel hastane
hospital ward hastane koğuşu
hospital admission hastaneye giriş
hospital stay hastanede kalış
hospital discharge hastane tahliyesi
hospital setting hastane ortamı
hospital care hastane bakımı
university hospital üniversite hastanesi
community hospital topluluk hastanesi
admitted to hospital hastaneye kabul edildi
hospital gown hastane kıyafeti
in hospital hastanede
hospital course hastane kursu
acute care hospital akut bakım hastanesi
hospital grade hastane sınıfı
hospital room hastane odası
maternity hospital doğum hastanesi
at the hospital hastanede
acute hospital akut hastane
hospital records hastane kayıtları
hospital-based hastane temelli
children's hospital çocuklar hastanesi
hospital clinic hastane kliniği
hospital confinement hastane hapsi
inpatient hospital yataklı hastane