zagrebacka banka d.d

zagrebacka banka d.d teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagrebacka banka d.d zagrebacka banka d.d

zagrebacka banka d.d terimi için benzer kelimeler ve anlamları

banka banka
hrvatska narodna banka hrvatska narodna banka
narodna banka narodna banka