u hear english

u hear english teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u hear english ingilizce duydun

u hear english terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hear, hear duy, duy
hear hear duy duy duy
hear duymak
hear a peep out of dikizlemek
hear a pin drop, can bir iğne damla duymak, olabilir
hear from dan duymak
hear of duymak
hear oneself think, can't kendini duymak, duyamıyorum
hear out duymak
hear things bir şeyler duy
lose one's hear to birinin duymasını kaybetmek
never hear the end of sonunu asla duyma
re-hear yeniden duymak
will not hear of duymayacak
won't hear of duyulmaz
nice to hear from you senden duymak güzel
hear from you sizden duymak
hear about hakkında duymak
i hope to hear from you soon umarım yakında senden haber alırım
looking forward to hear from you sizden haber bekliyorum
hope to hear from you soon yakında sizden haber almayı umuyorum
hear a case bir dava duy
how did you hear about us bizden nasıl haberin oldu
sorry to hear that bunu duyduğuma üzüldüm
can you hear me beni duyabiliyor musun
i'm sorry to hear that bunu duyduğuma üzüldüm
sorry to hear duyduğumuz için üzgünüz
glad to hear duyduğuma sevindim
good to hear duymak güzel
i hear duyuyorum
i am glad to hear from you senden haber aldığım için memnunum
hear the case davayı duy
i look forward to hear from you senden haber bekliyorum
nice to hear duymak güzel
hear back geri duymak
i hope to hear from you senden haber almayı umuyorum
i am looking forward to hear from you senden haber almak için sabırsızlanıyorum
hear me out bana kulak ver
nice to hear you seni duymak güzel
hope to hear from you umarim senden duyarim
i am sorry to hear that bunu duyduğuma üzüldüm
looking forward to hear duymak için sabırsızlanıyorum
hear evidence delil duymak
i am glad to hear duyduğuma sevindim
i'm sorry to hear duyduğuma üzüldüm
i am sorry to hear bunu duyduğuma üzüldüm
happy to hear from you senden duymak mutlu
i'm glad to hear that bunu duyduğuma sevindim
i am glad to hear that bunu duyduğuma sevindim
great to hear duymak güzel