g-timer

g-timer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-timer g zamanlayıcı

g-timer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

big-timer önemli kimse
clock-timer saat zamanlayıcı
egg timer yumurta zamanlayıcısı
first-timer ilk çekim
full-timer tam gün çalışan kimse
old timer eski zaman
old-timer eski zaman
part-timer kısmi zamanlayıcı
short-timer kısa zamanlayıcı
timer kronometre
two-timer iki zamanlayıcı
sleep timer uyku zamanlayıcısı
countdown timer geri sayım saati
watchdog timer bekçi saati
self-timer otomatik zamanlayıcı
kitchen timer mutfak zamanlayıcısı
timer switch zamanlayıcı anahtarı
timer on zamanlayıcı açık
external timer harici zamanlayıcı
digital timer dijital zamanlayıcı
electronic timer elektronik zamanlayıcı
timer mode zamanlayıcı modu
timer setting zamanlayıcı ayarı
timer expires zamanlayıcı süresi doluyor
timer control zamanlayıcı kontrolü
timer function zamanlayıcı işlevi
automatic timer otomatik zamanlayıcı
timer operation zamanlayıcı işlemi
defrost timer defrost zamanlayıcı
timer relay zamanlayıcı rölesi
off delay timer kapalı gecikme zamanlayıcısı
market timer piyasa zamanlayıcısı
timer delay zamanlayıcı gecikmesi
light timer ışık zamanlayıcısı
timer recording zamanlayıcı kaydı
mechanical timer mekanik zamanlayıcı
auto timer otomatik zamanlayıcı
timer knob zamanlayıcı topuzu
timer board zamanlayıcı kartı
glow plug timer buji zamanlayıcısı
timer display zamanlayıcı göstergesi
a timer bir zamanlayıcı
oven timer fırın zamanlayıcısı
timer value zamanlayıcı değeri
time out timer zaman aşımı zamanlayıcısı
timer interval zamanlayıcı aralığı
timer count zamanlayıcı sayısı
sequence timer dizi zamanlayıcısı
timer button zamanlayıcı düğmesi
weekly timer haftalık zamanlayıcı