o high performing teams

o high performing teams teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o high performing teams o yüksek performans gösteren takımlar

o high performing teams terimi için benzer kelimeler ve anlamları

high performing teams yüksek performanslı takımlar
build high performing teams yüksek performanslı takımlar oluşturmak
performing and non-performing loans krediler ve icra takibi
over-performing or under-performing aşırı performans veya düşük performans
high performance working teams yüksek performanslı çalışma ekipleri
high-performance teams management yüksek performanslı ekip yönetimi
high performing yüksek performans
high-performing people yüksek performanslı insanlar
high performing companies yüksek performanslı şirketler
high-performing organization yüksek performanslı organizasyon
high performing students yüksek performanslı öğrenciler
high performing individuals yüksek performans gösteren bireyler
high performing employees yüksek performanslı çalışanlar
high performing culture yüksek performans kültürü
high-performing countries yüksek performanslı ülkeler
high-performing school yüksek performanslı okul
high performing staff yüksek performanslı personel
high performing products yüksek performanslı ürünler
high school of performing arts sahne sanatları lisesi
high performing organisation yüksek performanslı organizasyon
high performing projects yüksek performanslı projeler
high performing materials yüksek performanslı malzemeler
performing at high levels yüksek seviyelerde performans
performing arts high school sahne sanatları lisesi
a high-performing team yüksek performanslı bir ekip
high performing talent yüksek performans yeteneği
high performing athletes yüksek performanslı sporcular
high performing systems yüksek performanslı sistemler
high-performing field yüksek performanslı alan
build a high performing team yüksek performanslı bir ekip kurmak
high performing executives yüksek performanslı yöneticiler
build a high-performing yüksek performanslı bir yapı kurmak
high performing ingredients yüksek performanslı bileşenler
high-performing country yüksek performanslı ülke
high-performing infrastructure yüksek performanslı altyapı
high performing service yüksek performanslı servis
performing at a high level yüksek düzeyde performans
high performing technology yüksek performanslı teknoloji
is a high performing yüksek performans
high performing members yüksek performanslı üyeler
building a high performing yüksek performanslı bir bina oluşturmak
engage high performing yüksek performans göstermek
a high-performing yüksek performanslı
high performing website yüksek performanslı web sitesi
high-performing groups yüksek performanslı gruplar
high-performing asian economies yüksek performanslı asya ekonomileri
high-performing managers yüksek performanslı yöneticiler
high-performing vehicle yüksek performanslı araç
high performing production lines yüksek performanslı üretim hatları
high performing industry yüksek performanslı endüstri