d zinc

d zinc teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d zinc d çinko

d zinc terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zinc powder a zinc dust pyrophoric çinko tozu bir çinko tozu piroforik
flowers of zinc çinko çiçekleri
zinc çinko
zinc blende çinko blende
zinc chloride çinko klorür
zinc green çinko yeşili
zinc ointment çinko merhem
zinc phosphide çinko fosfit
zinc stearate çinko stearat
zinc sulfate çinko sülfat
zinc sulfide çinko sülfit
zinc sulphate çinko sülfat
zinc white çinko beyazı
zinc-65 çinko-65
zinc plated çinko kaplamalı
zinc oxide çinko oksit
zinc alloy çinko alaşım
zinc plated steel çinko kaplamalı çelik
zinc pyrithione çinko pirit
zinc coated çinko kaplamalı
zinc coating çinko kaplama
zinc plating çinko kaplama
chelated zinc şelatlı çinko
zinc gluconate çinko glukonat
carbon-zinc karbon-çinko
zinc die cast çinko döküm
zinc dust çinko tozu
zinc metal çinko metal
zinc phosphate çinko fosfat
zinc chromate çinko kromat
zinc powder çinko tozu
molten zinc erimiş çinko
pyrithione zinc pirit çinko
zinc finger çinko parmak
zinc carbon çinko karbonu
zinc-rich çinko açısından zengin
zinc coated steel çinko kaplı çelik
zinc chelate çinko şelatı
zinc rich primer çinko zengin astar
zinc selenide çinko selenit
zinc ore çinko cevheri
zinc pca çinko pca
yellow zinc sarı çinko
zinc air çinko havası
zinc picolinate çinko pikolinat
zinc lactate çinko laktat
zinc anodes çinko anotlar
die cast zinc döküm çinko
zinc salts çinko tuzları
bacitracin zinc bakitrasin çinko