n long-standing constraints

n long-standing constraints teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n long-standing constraints n uzun süredir devam eden kısıtlamalar

n long-standing constraints terimi için benzer kelimeler ve anlamları

long-standing sürüncemede kalan
long-standing tradition uzun süredir devam eden gelenek
long-standing relationship uzun süreli ilişki
long-standing experience uzun süredir devam eden deneyim
long-standing policy uzun süredir devam eden politika
long-standing partnership uzun süreli ortaklık
long-standing problem uzun zamandır devam eden problem
long-standing history uzun zamandır devam eden tarih
long-standing practice uzun süredir devam eden pratik
long-standing issues uzun süredir devam eden konular
long-standing member uzun süredir devam eden üye
long standing position uzun süre ayakta durmak
long-standing expertise uzun süredir uzmanlık
long-standing customer uzun süredir müşteri
long-standing interest uzun zamandır devam eden faiz
long-standing disease uzun süredir devam eden hastalık
long-standing support uzun süreli destek
of long standing uzun süredir
a long-standing uzun süredir devam eden
long-standing client uzun süredir devam eden müşteri
long-standing efforts uzun süredir devam eden çabalar
long-standing debate uzun süredir devam eden tartışmalar
long-standing ties uzun süredir devam eden ilişkiler
long-standing diabetes uzun süreli diyabet
long-standing use uzun süreli kullanım
long-standing cooperation uzun süredir devam eden işbirliği
long standing agreement uzun süredir devam eden anlaşma
long-standing track record uzun süreli parça kaydı
long-standing challenges uzun süredir devam eden zorluklar
long-standing principles uzun süredir devam eden ilkeler
long-standing law uzun süredir devam eden yasa
long-standing embargo uzun süredir ambargo
long-standing association uzun süredir devam eden dernek
long-standing puzzle uzun süredir yapboz
long-standing institutions uzun süredir devam eden kurumlar
long standing policies uzun vadeli politikalar
long-standing company uzun süredir devam eden şirket
long standing work uzun süreli iş
long-standing demand uzun süredir devam eden talep
long-standing knowledge uzun süredir devam eden bilgi
long-standing concerns uzun zamandır devam eden endişeler
long-standing illness uzun süredir devam eden hastalık
long-standing record uzun süredir devam eden rekor
long-standing patterns uzun süreli kalıplar
long-standing request uzun süredir devam eden istek
long-standing belief uzun süredir inanılan inanç
long-standing engagement uzun süreli ilişki
long-standing grievances uzun süredir devam eden şikayetler
long standing legacy uzun süredir devam eden miras
long-standing assumptions uzun süren varsayımlar