n getting to know each other

n getting to know each other teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n getting to know each other n birbirini tanımak

n getting to know each other terimi için benzer kelimeler ve anlamları

getting to know each other birbirlerini tanımak
while getting to know each other birbirlerini tanımaya çalışırken
just getting to know each other sadece birbirimizi tanımak
get to know each other birbirini tanımak
know each other birbirlerini tanımak
we know each other birbirimizi tanıyor muyuz
let's get to know each other birbirimizi tanıyalım
they know each other birbirlerini tanıyorlar
know each other better birbirlerini daha iyi tanımak
don't know each other birbirinizi tanımıyorum
get to know each other better birbirlerini daha iyi tanımak
got to know each other birbirini tanımak lazım
know each other well birbirini iyi tanır
we do not know each other birbirimizi tanımıyoruz
we got to know each other birbirimizi tanımalıyız
do not know each other birbirini tanımıyorum
didn't know each other birbirinizi tanımıyor muydunuz
people who know each other birbirlerini tanıyan insanlar
they do not know each other birbirlerini tanımıyorlar
people know each other insanlar birbirlerini tanır
will get to know each other birbirlerini tanıyacaklar
all know each other herkes birbirini tanır
we all know each other hepimiz birbirimizi tanıyoruz
we get to know each other birbirimizi tanıyoruz
letting each other know birbirlerini bilgilendirmek
we would get to know each other birbirimizi tanırız
we know each other since birbirimizi o zamandan beri tanıyoruz
know about each other birbirlerini tanımak
to mutually know each other karşılıklı olarak birbirlerini tanımak
now we know each other şimdi birbirimizi tanıyoruz
participants know each other katılımcılar birbirlerini tanır
know each other's work birbirlerinin çalışmalarını bilmek
members know each other üyeler birbirlerini tanır
once we know each other better bir zamanlar birbirimizi daha iyi tanıyoruz
who know each other kim birbirini tanıyor
everyone know each other herkes birbirini tanır
get to know each other quickly hızlı bir şekilde birbirinizi tanımak
come to know each other birbirini tanımaya gel
know from each other birbirinden tanımak
barely know each other zar zor tanışmak
they didn't know about each other birbirlerini bilmiyorlardı
we get to know each other better birbirimizi daha iyi tanıyalım
know each other deeply birbirinizi derinden tanımak
gotten to know each other birbirlerini tanımak
the secret of getting ahead is getting started ilerlemenin sırrı başlıyor
getting more interesting each day her geçen gün daha ilginç hale geliyor
getting to know tanımak
getting to know you seni tanımaya başlıyorum
getting to know your phone telefonunu tanımak
i am getting to know tanımaya başladım