l have been a busy time

l have been a busy time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have been a busy time yoğun bir zaman geçirdim

l have been a busy time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have been a busy time yoğun bir zaman oldu
busy-busy meşgul meşgul
i have been busy meşguldüm
i have been very busy çok meşguldüm
have been busy meşguldü
i have been so busy çok meşguldüm
have been very busy çok meşguldüm
we have been busy meşguldük
i have been really busy çok meşguldüm
i have been quite busy çok meşguldüm
things have been busy işler meşguldü
i have been busy with meşguldüm
i have been busy working çalışmakla meşguldüm
i have also been busy ben de meşguldüm
have been keeping busy meşguldüm
i have been very busy working çalışmakla çok meşguldüm
i have never been so busy+ hiç bu kadar meşgul olmamıştım.
have been busy working on üzerinde çalışmakla meşguldüm
i have been busy lately son zamanlarda meşguldüm
too busy to have time vakit geçirmek için çok meşgul
have a busy time yoğun zaman geçirmek
has been busy meşguldü
i've been very busy çok meşguldüm
i've been busy meşguldüm
been busy meşguldü
i've been so busy çok meşguldüm
has been very busy çok meşguldü
i've been really busy gerçekten meşguldüm
i've been very busy lately son zamanlarda çok meşguldüm
i been busy meşguldüm
i had been very busy çok meşguldüm
has been a busy one yoğun biri oldu
we've been so busy çok meşguldük
i've been busy lately son zamanlarda meşguldüm
been very busy çok meşguldüm
we ve been busy meşguldük
it's been a busy day yoğun bir gündü
been busy supporting destek olmakla meşguldü
it's been a busy week yoğun bir hafta oldu
while it has been busy meşgulken
this has been a very busy bu çok meşguldü
i think u been busy bence meşguldün
has been a busy month yoğun bir ay oldu
she has been very busy o çok meşguldü
season has been busy sezon meşguldü
it's been so busy çok meşguldü
been extremely busy son derece meşguldü
busy time yoğun zaman
busy time of year yılın yoğun zamanı
a busy time yoğun bir zaman