b years old i

b years old i teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b years old i b yaşında ben

b years old i terimi için benzer kelimeler ve anlamları

old-old eski eski
old old population yaşlı yaşlı nüfus
years old yaşında
i'm at least 13 years old en az 13 yaşındayım
i am 25 years old 25 yaşındayım
i am years old yaşındayım
i am 20 years old 20 yaşındayım
under 18 years old 18 yaş altı
she is 20 years old o 20 yaşında
10 years old 10 yaşında
at least 18 years old en az 18 yaşında
i'm 20 years old ben 20 yaşındayım
over 18 years old 18 yaşın üzerinde
i am 12 years old 12 yaşındayım
20 years old 20 yaşında
i'm years old ben yaşındayım
18 years old 18 yaşında
is years old yaşında
i am at least 18 years old ben en az 18 yaşındayım
23 years old 23 yaşında
i am 22 years old 22 yaşındayım
25 years old 25 yaşında
i am seven years old yedi yaşındayım
i am twenty years old ben yirmi yaşındayım
i am 24 years old 24 yaşındayım
he is 20 years old o 20 yaşında
21 years old 21 yaşında
when i was years old yaşımdayken
he is years old o yaşında
i am 18 years old 18 yaşındayım
18 years old and over 18 yaş ve üstü
over 50 years old 50 yaşın üzerinde
i am 10 years old 10 yaşındayım
i am 13 years old 13 yaşındayım
i am twelve years old on iki yaşındayım
12 years old 12 yaşında
i am 32 years old 32 yaşındayım
thirteen years old on üç yaşında
8 years old 8 yaşında
i'm 13 years old ben 13 yaşındayım
thousands of years old binlerce yaşında
i'm 18 years old ben 18 yaşındayım
i am eighteen years old on sekiz yaşındayım
over years old yaşın üzerinde
i am ten years old ben on yaşındayım
i am 17 years old ben 17 yaşındayım
under 40 years old 40 yaşın altındaki
one hundred years old yüz yaşında
19 years old 19 yaşında
seventeen years old on yedi yaşında