r seat belt

r seat belt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r seat belt r emniyet kemeri

r seat belt terimi için benzer kelimeler ve anlamları

carrying belt belt taşıma kemeri
inertia-reel seat belt atalet makarası emniyet kemeri
seat belt emniyet kemeri
fasten your seat belt emniyet kemerini bağla
the fasten seat belt emniyet kemeri
seat belt buckle emniyet kemeri tokası
seat belt reminder emniyet kemeri hatırlatıcısı
seat belt cutter emniyet kemeri kesici
lap seat belt kucak emniyet kemeri
seat belt extender emniyet kemeri genişleticisi
fasten seat belt sign emniyet kemeri işareti tutturmak
wear a seat belt emniyet kemeri tak
wear seat belt emniyet kemerini tak
belt-positioning booster seat kemer konumlandırma yükseltici koltuk
seat belt syndrome emniyet kemeri sendromu
seat belt warning emniyet kemeri uyarısı
put on seat belt emniyet kemerini tak
three point seat belt üç noktalı emniyet kemeri
seat belt assembly emniyet kemeri tertibatı
seat belt pretensioner emniyet kemeri ön gericisi
seat belt anchor emniyet kemeri ankrajı
seat belt retractor emniyet kemeri toplayıcısı
3 point seat belt 3 noktalı emniyet kemeri
belt-positioning seat kemer konumlandırma koltuğu
seat belt usage emniyet kemeri kullanımı
seat belt use emniyet kemeri kullanımı
restraint seat belt emniyet kemeri
seat-belt law emniyet kemeri kanunu
front seat belt ön emniyet kemeri
reel seat belt makara emniyet kemeri
fit of the seat belt emniyet kemerinin takılması
2'' seat belt 2 & # 039; & # 039; emniyet kemeri
will wear my seat belt every time i get in a car arabaya her bindiğimde emniyet kemerimi takacak
seat belt usage rate emniyet kemeri kullanım oranı
fasten your seat belt and take off emniyet kemerini tak ve çıkar
fasten their seat belt emniyet kemerlerini bağlayın
active seat belt aktif emniyet kemeri
vehicle seat belt path araç emniyet kemeri yolu
use seat belt emniyet kemeri kullanın
rear inflatable seat belt arka şişme emniyet kemeri
check the seat belt emniyet kemerini kontrol edin
failure to wear a seat belt emniyet kemeri takmamak
seat belt enforcement emniyet kemeri uygulaması
adjust the seat belt emniyet kemerini ayarlayın
seat belt safety emniyet kemeri güvenliği
seat belt fit emniyet kemeri fit
lap shoulder seat belt kucak omuz emniyet kemeri
tighten the seat belt emniyet kemerini sıkın
seat belt attachment emniyet kemeri ataşmanı
front seat belt retractor ön emniyet kemeri toplayıcısı