x-contamination

x-contamination teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-contamination x-kirlenme