v-necked dress

v-necked dress teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-necked dress v yakalı elbise

v-necked dress terimi için benzer kelimeler ve anlamları

low-necked dress alçak boyunlu elbise
bull-necked boğa boyunlu
frill-necked lizard fırfır boyunlu kertenkele
high-necked dik yakalı
low-necked dekolte
necked boyunlu
red-necked kızıl gerdanlı
ring-necked halka boyunlu
ring-necked duck halka boyunlu ördek
ring-necked pheasant halka boyunlu sülün
stiff-necked inatçı
wry-necked alaycı-boyunlu
necked down boyunlu
v-necked v-boyunlu
necked flask boyunlu şişesi
necked-down bolt boyunlu cıvata
long necked glass uzun boyunlu cam
yellow-necked mouse sarı boyunlu fare
v necked t shirt v boyunlu t shirt
short-necked clam kısa boyunlu istiridye
black necked cranes siyah boyunlu vinçler
2-necked flask 2 boyunlu balon
long-necked flask uzun boyunlu balon
thin-necked ince boyunlu
a visually clean 5-necked görsel olarak temiz 5 boyunlu
i'm necked ben boyunlu
roti island snake-necked turtle roti adası yılan boyunlu kaplumbağa
5-necked 5-boyunlu
academic dress akademik kıyafet
basic dress temel elbise
battle dress üniforma
coat dress ceket elbise
column dress sütun elbise
court dress saray kıyafeti
cross-dress çapraz elbise
dinner dress akşam yemeği elbisesi
dress elbise
dress circle elbise çemberi
dress coat elbise ceketi
dress code kıyafet
dress down azarlamak
dress form elbise formu
dress goods hazır giyim
dress parade defile
dress rehearsal kostüm provası
dress shield koltukluk
dress shirt elbise gömlek
dress suit takım elbise
dress uniform elbise üniforma
dress up giyinmek