c-14 radiolabel

c-14 radiolabel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c-14 radiolabel c-14 radyo etiketi

c-14 radiolabel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

radiolabel radyo işaret