n effect

n effect teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n effect n etkisi

n effect terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absence of effect is not no effect etkisizlik etkisiz değildir
abscopal effect absopal etki
additive effect ilave efekt
after-effect ikincil etki
anomalous zeeman effect anormal zeeman etkisi
auger effect burgu efekti
autokinetic effect otokinetik etki
babinski effect babinski etkisi
barkhausen effect barkhausen etkisi
becquerel effect becquerel etkisi
bernoulli effect bernoulli etkisi
bohr effect bohr etkisi
butterfly effect kelebek etkisi
casimir effect casimir etkisi
cause and effect neden ve sonuç
cause-and-effect neden ve sonuç
cerenkov effect cerenkov etkisi
cherenkov effect cherenkov etkisi
chilling effect ürpertici etki
coattail effect ceket etkisi
cold wall effect soğuk duvar efekti
compton effect compton etkisi
coriolis effect coriolis etkisi
cumulative effect birikimli etki
diamond ring effect elmas yüzük efekti
domino effect domino etkisi
doppler effect doppler etkisi
edge effect kıyı etkisi
edison effect edison etkisi
effect efekt
electrocaloric effect elektrokalorik etki
experimenter effect deneyci etkisi
faraday effect faraday etkisi
field effect transistor alan etkili transistör
field-effect transistor alan etkili transistör
founder effect kurucu etki
haldane effect haldan etkisi
hall effect salon etkisi
halo effect halo etkisi
hawthorne effect alıç etkisi
hertz effect hertz etkisi
horns and halo effect boynuzlar ve halo etkisi
in effect etkisinde
into effect yürürlüğe girmesi
josephson effect josephson etkisi
joule effect joule etkisi
joule-thomson effect joule-thomson etkisi
kerr effect kerr etkisi
knock-on effect çalma efekti
lake effect göl etkisi