k-12 homework

k-12 homework teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 homework k-12 ödevi

k-12 homework terimi için benzer kelimeler ve anlamları

do one's homework ödevini yapmak
homework ödev
do homework ödev yapmak
i do my homework ödevimi yaparım
do your homework ödevini yap
do my homework ödevimi yaparım
homework assignment ev ödevi
make homework ev ödevi yapmak
doing homework ödev yapmak
my homework ödevim
homework time ev ödevi zamanı
homework due ev ödevi
doing my homework ev ödevimi yapıyorum
i do homework ödev yaparım
give homework ödev ver
i did my homework ödevimi yaptım
homework help ev ödevi yardımı
late homework geç ödev
homework completion ödev tamamlama
as homework ev ödevi olarak
missing homework eksik ev ödevi
complete homework bitmiş ödev
i didn't do my homework ödevimi yapmadım
some homework bazı ev ödevleri
homework club ödev kulübü
homework is due ev ödevi
assign homework ödev vermek
spanish homework ispanyolca ödevi
hand in homework ödev teslimi
finish my homework ödevimi bitir
much homework çok ev ödevi
check homework ödevi kontrol et
help with homework ev ödevlerinde yardım
homework are ödevler
homework done ödev bitti
your homework senin ödevin
his homework onun ödevi
homework policy ev ödevi politikası
a lot of homework bir sürü ödev
turn in homework ödevini yapmak
too much homework çok fazla ödev
school homework okul ödevi
get homework ödev almak
do their homework onların ödevlerini yap
take homework ödev al
math homework matematik ödevi
do his homework ödevini yap
no homework ev ödevi yok
finish homework ödevi bitir
homework for ödevi