o licensing regimes

o licensing regimes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o licensing regimes o lisans rejimleri

o licensing regimes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

import licensing regimes ithalat lisans rejimleri
used for the operation of import licensing regimes ithalat ruhsatlandırma rejimlerinin işletilmesinde kullanılır
regimes rejimler
resolution regimes karar rejimleri
disturbance regimes bozulma rejimleri
rogue regimes haydut rejimler
thermal regimes termal rejimler
lighter regimes hafif rejimler
environmental regimes çevre rejimleri
inflation targeting regimes enflasyon hedeflemesi rejimleri
sanction regimes yaptırım rejimleri
accounting regimes muhasebe rejimleri
subsidy regimes sübvansiyon rejimleri
targeted regimes hedeflenen rejimler
export control regimes ihracat kontrol rejimleri
hybrid regimes melez rejimler
despotic regimes despotik rejimler
trade and investment regimes ticaret ve yatırım rejimleri
extractive regimes çıkarma rejimleri
intellectual property rights regimes fikri mülkiyet hakları rejimleri
anti-money laundering regimes kara para aklama rejimleri
presidential regimes başkanlık rejimleri
money laundering regimes kara para aklama rejimleri
altered fire regimes değiştirilmiş yangın rejimleri
normative regimes normatif rejimler
floating regimes yüzen rejimler
international tax regimes uluslararası vergi rejimleri
earlier regimes önceki rejimler
tyrannical regimes zalim rejimler
changing fire regimes değişen yangın rejimleri
legal and regulatory regimes yasal ve düzenleyici rejimler
copyright regimes telif hakkı rejimleri
widely differing regimes çok farklı rejimler
long-term regimes uzun vadeli rejimler
under authoritarian regimes otoriter rejimler altında
certification regimes belgelendirme rejimleri
defunct regimes geçersiz rejimler
jurisdictional regimes yargı rejimleri
oral care regimes ağız bakım rejimleri
harvest regimes hasat rejimleri
welding regimes kaynak rejimleri
common property regimes ortak mülkiyet rejimleri
preferential regimes tercihli rejimler
international treaty regimes uluslararası anlaşma rejimleri
multiple regimes çoklu rejimler
national access regimes ulusal erişim rejimleri
irrigation regimes sulama rejimleri
charging regimes şarj rejimleri
promotional regimes tanıtım rejimleri
unregulated regimes düzenlemesiz rejimler