a wizard

a wizard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a wizard bir büyücü

a wizard terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wizard sihirbaz
wizard of oz, the wonderful oz büyücüsü, harika
setup wizard kurulum sihirbazı
installation wizard kurulum sihirbazı
installshield wizard kurulum sihirbazı
found new hardware wizard yeni donanım sihirbazı buldu
installshield wizard completed kurulum sihirbazı tamamlandı
install wizard sihirbazı yükle
configuration wizard yapılandırma sihirbazı
startup wizard başlangıç sihirbazı
import wizard alma sihirbazı
internet connection wizard internet bağlantısı sihirbazı
wizard-driven sihirbaz temelli
report wizard rapor sihirbazı
activation wizard aktivasyon sihirbazı
chart wizard grafik sihirbazı
hardware update wizard donanım güncelleme sihirbazı
pocket wizard cep sihirbazı
wizard window sihirbaz penceresi
project wizard proje sihirbazı
financial wizard finansal sihirbaz
shield wizard kalkan sihirbazı
hardware wizard donanım sihirbazı
computer wizard bilgisayar sihirbazı
software wizard yazılım sihirbazı
wizard hat sihirbaz şapka
smart wizard akıllı sihirbaz
wizard-based sihirbaz tabanlı
wizard technology sihirbaz teknolojisi
technical wizard teknik sihirbaz
step-by-step wizard adım adım sihirbazı
pinball wizard langırt sihirbazı
calibration wizard kalibrasyon sihirbazı
order wizard sipariş sihirbazı
word wizard kelime sihirbazı
wizard mode sihirbaz modu
quick start wizard hızlı başlangıç sihirbazı
recovery wizard onarım sihirbazı
email setup wizard e-posta kurulum sihirbazı
wizard complete sihirbaz tamamlandı
evil wizard kötü sihirbaz
add printer wizard yazıcı sihirbazı ekle
update wizard güncelleme sihirbazı
audio setup wizard ses kurulum sihirbazı
customization wizard özelleştirme sihirbazı
search wizard arama sihirbazı
master wizard ana sihirbaz
post install wizard kurulum sonrası sihirbazı
email wizard e-posta sihirbazı
quick setup wizard hızlı kurulum sihirbazı