x stroke

x stroke teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı