m watching over you...

m watching over you... teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m watching over you... seni izliyorum ...

m watching over you... terimi için benzer kelimeler ve anlamları

watching over you seni izlemek
i'm watching over you seni izliyorum
someone's s watching over you birisi seni izliyor
i watching over you seni izliyorum
over over over and over again tekrar tekrar tekrar tekrar
watching over gözetlemek
someone is watching over me biri beni izliyor
watching over human insanı izlemek
keep watching over izlemeye devam et
angels watching over izleyen melekler
big brother is watching you büyük kardeş seni izliyor
i'm watching you seni izliyorum
i watching you seni izliyorum
watching you seni izliyor
thank you for watching izlediğiniziçin teşekkürler
is watching you seni izliyor
i am watching you seni izliyorum
you are watching izliyorsun
i will be watching you seni izliyor olacağım
watching what you eat ne yediğini izlerken
are watching you seni izliyor
you're watching izliyorsunuz
dance as though no one is watching you kimse seni izlemiyormuş gibi dans et
i watching you closely seni yakından izliyorum
still watching you hala seni izliyor
i feel like watching you seni izlemek gibi hissediyorum
be watching you seni izliyor olmak
you were watching izliyordun
of watching you seni izliyor
do you like watching izlemeyi sever misin
we hope you enjoy watching umarım izlemekten zevk alırsınız
while you are watching sen izlerken
i'm always watching you her zaman seni izliyorum
having watching you seni izliyor olmak
watching you at all seni hiç izliyor
watching seyretme
bird watching kuş gözlemciliği
whale watching balina izliyor
thanks for watching izlediğiniz için teşekkürler
worth watching izlemeye değer
people-watching insanlar izliyor
watching for için izliyor
watching out gözlemlemek
keep watching izlemeye devam edin
watching television televizyon izlemek
watching brief kısa izlemek
while watching izlerken
watching a movie film seyretmek
watching movies film izlemek
i'm watching izliyorum