r single

r single teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r single r bekar

r single terimi için benzer kelimeler ve anlamları

single pole single throw tek kutuplu tek atış
single single undertakings tek tekli teşebbüsler
single pole single throw switch tek kutuplu tek atma anahtarı
in a single place and a single operation tek bir yerde ve tek bir işlemde
cd single tek cd
every single one her biri
in single file tek dosyada
single tek
single blind tek kör
single bond tek bağ
single combat tek savaş
single cream sade krema
single density tek yoğunluk
single entry tek giriş
single father bekar baba
single file tek dosya
single file, in tek dosya
single knot tek düğüm
single man bekar adam
single market tek market
single modal tek modlu
single mother bekar anne
single occupancy tek kişilik
single out çıkarmak
single photon emission computed tomography tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi
single point mooring tek nokta bağlama
single precision tek hassasiyet
single premium tek prim
single quotes tek tırnak
single rhyme tek kafiye
single sculls tek kürek
single sideband transmission tek yan bantlı iletim
single spanish burton tek ispanyolca burton
single standard tek standart
single tape tek bant
single tax tek vergi
single thread tek iplik
single ticket tek kişilik bilet
single transferable vote devredilebilir tek oy
single whip tek kırbaç
single wicket tek kapı
single wingback formation tek kanatlı sırt oluşumu
single-acting tek yönlü
single-action tek eylem
single-barrel tek varil
single-blind tek kör
single-breasted tek sıra düğmeli
single-cell protein tek hücreli protein
single-celled tek hücreli
single-cross tek çapraz