k-9 police dog

k-9 police dog teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-9 police dog k-9 polis köpeği

k-9 police dog terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dog eat dog köpek köpek yemek
dog-eat-dog köpek-yemek-köpek
dog eat dog world köpek yemek köpek dünya
it's a dog eat dog world bir köpek köpek dünyasını yiyor
dog eat dog business köpek köpek yemek
a dog eat dog world bir köpek köpek dünyasını yemek
dog eat dog attitude köpek yemek köpek tutumu
police dog polis köpeği
police to police basis polise polis temeli
police to police co-operation polise işbirliği yapmak
on a police to police basis polis bazında polis bazında
a dog is a man's best friend bir köpek bir erkeğin en iyi arkadaşıdır
american dog tick amerikan köpek kene
anatolian shepherd dog anadolu çoban köpeği
assistance dog yardım köpeği
attack dog saldırı köpeği
australian cattle dog avustralya sığır köpeği
backing dog destek köpeği
belgian shepherd dog belçika çoban köpeği
bench dog tezgah köpeği
bernese mountain dog bernese dağ köpeği
bird-dog av köpeği
black dog siyah köpek
blue cattle dog mavi sığır köpeği
bottom dog alt köpek
canaan dog kanada köpeği
cant dog cant köpek
carriage dog taşıma köpeği
cat-and-dog kedi ve köpek
catch dog köpek yakalamak
cattle dog sığır köpeği
chili dog acı köpek
coach dog koç köpek
coon dog rakun köpeği
corn dog mısır köpeği
crested dog's-tail tepeli köpek & # x27; s-kuyruk
cur dog cur köpek
devil dog şeytan köpek
dog köpek
dog and bone köpek ve kemik
dog and pony show köpek ve midilli gösterisi
dog ape köpek maymun
dog biscuit köpek bisküvi
dog box köpek kutusu
dog clutch köpek debriyajı
dog collar köpek tasması
dog curtain köpek perdesi
dog days köpek günleri
dog fennel köpek rezene
dog flea köpek pire