t drive off

t drive off teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t drive off t sürmek

t drive off terimi için benzer kelimeler ve anlamları

off-off-off -off-off off
drive and plaster drive sürücü ve alçı sürücü
drive-off gitmek
drive off gitmek
drive off the road yoldan çekilmek
off road drive arazi sürüşü
power take-off drive pto sürücü
drive off the lot çok sürmek
drive it off uzaklaştır
drive off a cliff uçurumdan atlamak
take off drive götürmek
drive switched off sürücü kapatıldı
off-drive dışı sürücüye
drive on and off sür ve kapat
drive something off bir şey çıkarmak
pump drive power take off pompa tahrik gücü çıkar
run off-drive duraklatmak
wipe excess grease off drive pulleys, motor pulleys, cables, tahrik makaralarını, motor makaralarını, kabloları aşırı yağdan arındırın,
i drive off the road yoldan ayrılıyorum
drive it off the lot arsadan sürükle
the drive unit should be shut off at once tahrik ünitesi bir kerede kapatılmalıdır
off off broadway broadway kapalı
off with her head! off with his head! kafasını kapalı! başı kapalı!
off-off-broadway off-off-broadway
off off kapalı kapalı
off-off technique off-off tekniği
cut off, off, in kes, kapat
wearing off and on off kapalı ve açık
cooling off off serinlemek
see somebody off off birini öldürmek
acquired drive edinilmiş sürücü
affiliative drive bağlı sürücü
all-wheel drive tüm tekerlekten çekiş
automatic drive otomatik sürüş
beetle drive böcek sürücü
belt drive emniyet kemeri
chain drive zincir tahrik
disk drive disk sürücüsü
drive sürücü
drive a hard bargain sıkı pazarlık etmek
drive a nail into one's coffin bir tabutun içine çivi çakmak
drive at sürmek
drive fit uygun sürücü
drive home eve sürmek
drive screw tahrik vidası
drive shaft tahrik mili
drive someone crazy birini delirtmek
drive time sürüş zamanı
drive to drink içmek için sür
drive train tren