b video card driver

b video card driver teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b video card driver b ekran kartı sürücüsü

b video card driver terimi için benzer kelimeler ve anlamları

driver card workshop card sürücü kartı atölye kartı
video driver video sürücüsü
video hook driver video kanca sürücüsü
check the video hook driver video kanca sürücüsünü kontrol edin
driver card sürücü kartı
card reader driver kart okuyucu sürücüsü
graphic card driver grafik kartı sürücüsü
non-driver's identification card sürücü olmayan kimlik kartı
gate driver card kapı sürücüsü kartı
of the driver card sürücü kartının
driver card data sürücü kartı verileri
non driver card sürücü kartı
non-driver id card sürücü olmayan kimlik kartı
graphics card driver grafik kartı sürücüsü
video capture card video yakalama kartı
high end video card yüksek son video kartı
video card drivers video kart sürücüleri
color video card renkli video kartı
discrete video card ayrık video kartı
video adapter card video adaptör kartı
back-seat driver arka koltuk sürücüsü
backseat driver arka koltukta sürücü
co-driver yardımcı sürücüsü
designated driver belirlenmiş sürücü
drink-driver içki sürücüsü
driver sürücü
driver ant sürücü karınca
driver ed sürücü ed
driver education sürücü eğitimi
driver's license ehliyet
driver's seat sürücü koltuğu
drug-driver ilaç sürücüsü
engine driver makinist
in the driver's seat sürücünün koltuğunda
l-driver l sürücüsü
phillips screw-driver yıldız tornavida
pile driver şahmerdan
pile-driver hav sürücü
slave driver kölecibaşı
slave-driver kölecibaşı
stage-driver aşama sürücüsü
sunday driver pazar sürücüsü
quill driver quill driver
key driver anahtar sürücü
driver's license ehliyet
nut driver somun şoförü
truck driver kamyon şoförü
bus driver otobüs şöförü
taxi driver taksi sürücüsü
delivery driver teslimat sürücüsü