d time zone and

d time zone and teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d time zone and d saat dilimi ve

d time zone and terimi için benzer kelimeler ve anlamları

time zone saat dilimi
zone time zon zamanı
mountain time zone dağ saat dilimi
eastern time zone doğu saat dilimi
central time zone merkezi zaman dilimi
time zone offset saat dilimi uzaklığı
local time zone yerel saat dilimi
pacific time zone pasifik zaman dilimi
time zone difference saat dilimi farkı
a time zone bir saat dilimi
same time zone aynı zaman dilimi
standard time zone standart zaman dilimi
utc time zone utc saat dilimi
home time zone yerel saat dilimi
dual time zone çift zaman dilimi
eastern standard time zone doğu standart saat dilimi
central european time zone orta avrupa saat dilimi
european time zone avrupa saat dilimi
time zone change saat dilimi değişikliği
current time zone offset geçerli saat dilimi uzaklığı
similar time zone benzer zaman dilimi
in the same time zone aynı zaman diliminde
in the time zone saat diliminde
time zone setting saat dilimi ayarı
your time zone saat diliminiz
second time zone ikinci zaman dilimi
global time zone küresel zaman dilimi
convenient time zone uygun zaman dilimi
greenwich mean time zone greenwich ortalama zaman dilimi
set time zone saat dilimini ayarla
auto time zone otomatik saat dilimi
spanish time zone ispanyolca saat dilimi
second time zone hand ikinci zaman dilimi el
time zone information saat dilimi bilgisi
your own time zone kendi saat diliminiz
time display zone zaman gösterme bölgesi
current time zone geçerli saat dilimi
eastern time zone 1 p.m. doğu saat dilimi 1 pm.
gmt time zone gmt zaman dilimi
central standard time zone merkezi standart saat dilimi
time zone map saat dilimi haritası
select your time zone saat diliminizi seçin
time zone advantage saat dilimi avantajı
local time zone support yerel saat dilimi desteği
user time zone kullanıcı saat dilimi
time zone will saat dilimi olacak
from a different time zone farklı bir saat diliminden
time zone hand saat dilimi el
time zone offset gmt 1322315550 saat dilimi uzaklığı gmt 1322315550
time zone basis saat dilimi temeli