r goods

r goods teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r goods r mal

r goods terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ceramic goods goods seramik ürünler
restricted goods goods sınırlı mallar
soft goods goods yumuşak mallar
goods includes goods produced mallar üretilen malları içerir
bill of goods mal faturası
brown goods kahverengi eşya
capital goods sermaye malları
case goods dava malları
consumer goods tüketim malları
consumer packaged goods paketlenmiş tüketici ürünleri
consumption goods tüketim malları
damaged goods hasarlı mallar
deliver the goods ürünleri teslim et
disposable goods tek kullanımlık mallar
dress goods hazır giyim
dry goods kuru mallar
durable goods dayanıklı mallar
fancy goods lüks mallar
free goods serbest mallar
hard goods sert mallar
have the goods on mal almak
household-goods ev eşyaları
inferior goods aşağı mallar
piece goods parça eşya
producer goods hammadde
public goods kamu malları
rubber goods lastik ürünler
sell a bill of goods fatura satmak
small goods küçük mallar
soft goods yumuşak mallar
straight goods dürüst mallar
superior goods üstün mallar
wash goods eşya yıkamak
white goods beyaz eşya
yard goods bahçe eşyaları
get the goods on malları almak
goods mal
goods and chattels mallar ve taşaklar
goods engine mal motoru
goods train yük treni
goods wagon yük vagonu
goods yard depo
gray goods gri eşya
finished goods bitmiş mallar
household goods ev eşyaları
baked goods pişmiş ürünler
goods and services ürünler ve servisler
cost of goods sold satılan malın maliyeti
manufactured goods üretilen mallar
dangerous goods tehlikeli mallar