x-fade

x-fade teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-fade x-solma

x-fade terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fade in fade out arttırıp azaltmak
fade in and fade out fade ve fade dışarı
fade in and fade out effect fade ve fade out etkisi
fade in or fade out solmaya veya solmaya
brake fade fren solması
brake-fade fren-solma
cross-fade çapraz sönümleme
fade karartmak
fade away solup gitmek
fade out kaybolmak
fade-in açılma
fade-out kararma
old soldiers never die they only fade away eski askerler asla ölmezler, sadece kaybolup giderler
fade in kaybolmak
fade to black siyaha kaybolmak
fade up solmak
fade off kaybolmak
fade resistant solmaya karşı dayanıklı
fade over gözden kaybolmak
fade into the background arka plana kaybolmak
fade time solma zamanı
fade in and out girip çıkmak
never fade away asla kaybolma
fade-free fade-free
fade effect solmaya etkisi
fade back solmak
fade into oblivion unutulmak
never fade asla solmaz
fade cream solmaya krem
fade into you içine düşmek
not fade away solmaz
slow fade yavaş solmaya
fade over time zamanla kaybolmak
fade margin solma marjı
fade color solmaya renk
memories fade hatıralar kayboluyor
skin fade cream cilt solmaya kremi
fade up and down yukarı ve aşağı solmaya
fade proof solmaya kanıt
fade rate solma hızı
fade on solmaya
will not fade solmayacak
fade it solmaya
fade test solma testi
won't fade solmaz
fade in time zamanda kaybolmak
fade to white beyazlaşmak
flowers fade çiçekler solmaya
fade from view görünümden kaybolmak
fade into obscurity gizlilik içinde kaybolmak