o impairment

o impairment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o impairment o bozukluğu

o impairment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

impairment and reversals of impairment losses değer düşüklüğü ve değer düşüklüğü zararlarının iptali
cognitive impairment kognitif bozukluk
conductive hearing impairment iletken işitme bozukluğu
dual sensory impairment çift duyusal bozukluk
hearing impairment işitme bozukluğu
impairment bozulma
mental impairment zihinsel bozukluk
non-impairment olmayan bozulma
sensorineural hearing impairment sensorinöral işitme bozukluğu
visual impairment görme bozukluğu
renal impairment böbrek yetmezliği
impairment losses değer düşüklüğü zararları
impairment test değer düşüklüğü testi
impairment charge değer düşüklüğü ücreti
hepatic impairment karaciğer yetmezliği
goodwill impairment şerefiye değer düşüklüğü
functional impairment fonksiyonel bozukluk
memory impairment hafıza bozukluğu
impairment of assets varlıklarda değer düşüklüğü
asset impairment varlık bozukluğu
mild cognitive impairment hafif bilişsel bozukluk
vision impairment görme bozukluğu
speech impairment konuşma bozukluğu
physical impairment fiziksel bozulma
impairment of fertility doğurganlığın bozulması
language impairment dil bozukluğu
impairment of goodwill şerefiye değer düşüklüğü
sensory impairment duyusal bozukluk
impairment testing değer düşüklüğü testi
health impairment sağlık bozukluğu
provision for impairment değer düşüklüğü karşılığı
neurological impairment nörolojik bozukluk
permanent impairment kalıcı bozulma
orthopedic impairment ortopedik bozulma
mobility impairment mobilite bozukluğu
loan impairment kredi zararı
social impairment sosyal bozulma
tested for impairment değer düşüklüğü için test edildi
impairment allowance değer düşüklüğü karşılığı
motor impairment motor bozukluğu
allowance for impairment değer düşüklüğü karşılığı
environmental impairment çevresel bozulma
impairment of financial assets finansal varlıklarda değer düşüklüğü
severe renal impairment şiddetli böbrek yetmezliği
financial impairment finansal bozulma
impairment review değer düşüklüğü incelemesi
accumulated impairment losses birikmiş değer düşüklüğü zararları
goodwill impairment charge şerefiye değer düşüklüğü bedeli
intellectual impairment zihinsel zayıflık
reversal of impairment değer düşüklüğünün iptali