m-prepaid

m-prepaid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-prepaid m-ön ödemeli

m-prepaid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

prepaid önceden ödenmiş
postage prepaid posta ücreti ödenmiş
prepaid expenses önceden ödenmiş giderler
freight prepaid nakliye ücreti ödenmiş
prepaid card ön ödemeli kart
prepaid insurance ön ödemeli sigorta
prepaid envelope ön ödemeli zarf
prepaid post ön ödemeli posta
prepaid postage posta ücreti ödenmiş
prepaid mail ön ödemeli posta
prepaid letter ön ödemeli mektup
charges prepaid ön ödemeli masraflar
prepaid freight ön ödemeli navlun
prepaid taxes ön ödemeli vergiler
prepaid debit card ön ödemeli banka kartı
prepaid account ön ödemeli hesap
with postage thereon prepaid posta ücreti ödenmiş olarak
first class postage prepaid birinci sınıf posta ücreti ödenmiş
prepaid credit card ön ödemeli kredi kartı
prepaid rent önödemeli kiralama
marked freight prepaid ön ödemeli işaretli navlun
fully prepaid tamamen ön ödemeli
prepaid items ön ödemeli ürünler
prepaid income ön ödemeli gelir
prepaid basis ön ödemeli temel
prepaid phone önceden ödenmiş telefon-önceden sipariş edilmiş telefon
prepaid registered ön ödemeli kayıtlı
prepaid credit ön ödemeli kredi
prepaid collect ön ödemeli tahsilat
transportation prepaid taşıma ücreti ödenmiş
postage thereon prepaid posta ücreti önceden ödenmiş
prepaid voucher ön ödemeli fiş
prepaid or collect ön ödemeli veya tahsil
prepaid interest ön ödemeli faiz
ship prepaid ön ödemeli gemi
prepaid wireless ön ödemeli kablosuz
shipped prepaid ön ödemeli sevk
may be prepaid ön ödemeli olabilir
prepaid income tax ön ödemeli gelir vergisi
prepaid balance ön ödemeli bakiye
prepaid pension ön ödemeli emekli aylığı
prepaid cost ön ödemeli maliyet
prepaid products ön ödemeli ürünler
prepaid services ön ödemeli hizmetler
shipping prepaid kargo ücreti önceden ödenmiş
prepaid plans ön ödemeli planlar
prepaid payment ön ödemeli ödeme
prepaid ticket ön ödemeli bilet
prepaid airmail ön ödemeli havayolu
prepaid return ön ödemeli iade