w.stud

w.stud teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w.stud w.stud

w.stud terimi için benzer kelimeler ve anlamları

frost stud don damızlık
press stud çıt çıt
seven-card stud yedi kartlı damızlık
shear stud kesme saplaması
shirt-stud abscess gömlek saplaması apse
stud damızlık
stud bolt saplama
stud fee damızlık ücreti
stud poker damızlık poker
stud welding saplama kaynağı
stud. damızlık.
wall stud duvar saplaması
stud finder saplama bulucu
metal stud metal saplama
ground stud zemin saplaması
stud earrings damızlık küpe
threaded stud dişli cıvata
stud wall damızlık duvar
ball stud top damızlık
steel stud çelik saplama
wheel stud tekerlek saplaması
stud farm hara
stud nut saplama somunu
nose stud burun saplaması
wood stud ahşap saplama
mounting stud montaj saplaması
earth stud toprak saplaması
grounding stud topraklama saplaması
stud size damızlık boyutu
stud frame damızlık çerçevesi
terminal stud terminal saplaması
stud link damızlık bağlantısı
stud mount damızlık
stud type damızlık türü
weld stud kaynak saplaması
stud fitting damızlık
stud hole saplama deliği
stud weld damızlık kaynak
stud framing damızlık çerçeveleme
screw stud vida saplaması
stud partition damızlık bölümü
stud coupling damızlık kaplini
stud mounting saplama montajı
locating stud yer saplama
arc stud welding ark saplama kaynağı
timber stud ahşap saplama
wood stud wall ahşap damızlık duvar
stud pin damızlık pimi
thread stud iplik saplaması
stud assembly saplama takımı