u luk

u luk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u luk sen luk

u luk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

luk luk