a 1 hour drive

a 1 hour drive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 1 hour drive 1 saatlik sürüş

a 1 hour drive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hour by hour saat saat
every hour on the hour her saat başı
hour by hour basis saate göre saate göre
from hour to hour saatten saate
every hour on the half-hour yarım saatte bir her saat
for each hour or fraction of hour her saat veya saatin kesri için
12-hour or 24-hour format. 12 veya 24 saatlik format.
from hour 4 to hour 12 saat 4 ile saat 12 arasında
hour drive saat sürüşü
an hour's drive bir saat sürüş
one hour drive bir saatlik sürüş
an hour drive bir saatlik sürüş
a two-hour drive iki saatlik sürüş
two hour drive iki saatlik sürüş
three-hour drive üç saatlik sürüş
half an hour drive yarım saat sürüş
one hour's drive bir saat sürüşü
hour drive from saat sürüş
just over an hour's drive bir saatten biraz daha uzun bir süre sonra
6 hour drive 6 saatlik sürüş
a half-hour drive yarım saatlik sürüş
six-hour drive altı saatlik sürüş
a 12 hour drive 12 saatlik sürüş
in less than an hour's drive bir saatten daha kısa bir sürede
one-hour drive south bir saatlik sürüş
is about an hour and a half drive from yaklaşık bir buçuk saat
four-hour drive dört saatlik sürüş
four-hour drive away dört saatlik sürüş mesafesinde
seven-hour drive yedi saatlik sürüş
a three-hour drive üç saatlik sürüş
10-hour drive away 10 saatlik sürüş mesafesinde
hour drive away time saat sürüş süresi
24-hour drive-thru 24 saat araba sürmek
hour's drive outside dışarıdaki saat
it is a one hour drive bir saatlik sürüş
it is one hour drive bir saatlik sürüş
three-hour drive from üç saatlik sürüş mesafesi
less than one hour's drive bir saatten az sürüyor
drive and plaster drive sürücü ve alçı sürücü
ampere-hour amper-saatlik
canonical hour kanonik saat
children's hour çocukların saati
clock-hour saat saat
cocktail hour kokteyl saati
coffee hour kahve saati
credit hour kredi saati
eleventh hour onbirinci saat
family hour aile saati
flower-of-an-hour çiçek-an-saatlik
h-hour saldırı saati