e have been working

e have been working teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e have been working çalışıyordun

e have been working terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i have been working çalışıyordum
have been working çalışıyordu
we have been working çalışıyoruz
i have been working for için çalışıyorum
how long have you been working ne kadar zamandır çalışıyorsun
i have been working since den beri çalışıyorum
i have been working with ile çalışıyorum
have been working hard çok çalışıyordum
have been working since beri çalışıyor
have been working for için çalışıyordum
i have been working here for burada çalışıyorum
i have also been working ben de çalışıyorum
have you been working çalışıyor muydun
we have been working with birlikte çalışıyoruz
i have been working hard çok çalışıyorum
have been working on the problem sorun üzerinde çalışıyorlar
have been working with ile çalışmak
i have been working here since o zamandan beri burada çalışıyorum
have already been working zaten çalışıyordum
i have been working abroad yurt dışında çalışıyorum
i have been working a lot çok çalışıyorum
have also been working ayrıca çalışıyor
i have not been working çalışmıyordum
i have been working for 10 years 10 yıldır çalışıyorum
i have been working there for orada çalışıyorum
i have been busy working çalışmakla meşguldüm
on which i have been working üzerinde çalıştığım
i have been working here burada çalışıyorum
i have been active in working çalışma konusunda aktif oldum
we have been working together birlikte çalışıyorduk
i have always been working her zaman çalışıyordum
have been working to sustain sürdürmek için çalışıyordum
i have just been working sadece çalışıyordum
i have been working this week bu hafta çalışıyorum
have been working diligently özenle çalışıyorlar
i have been working for many years yıllardır çalışıyorum
have been working there for years yıllardır orada çalışıyor
i have been active working aktif çalışıyorum
i have been working for years now yıllardır çalışıyorum
have been working together for birlikte çalışmaktayız
i have been working as advisor to the danışman olarak çalışıyorum
i have been very busy working çalışmakla çok meşguldüm
since january i have been working ocaktan beri çalışıyorum
have been working towards doğru çalışıyor
have been working over the past geçmiş üzerinde çalışıyorum
i have been working towards doğru çalışıyorum
i have already been working for ben zaten için çalışıyordum
i have been working on this bunun üzerinde çalışıyordum
i have been working correctly doğru çalışıyorum
i have been working for two iki yıldır çalışıyorum