o joint ventures

o joint ventures teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o joint ventures o ortak girişimler

o joint ventures terimi için benzer kelimeler ve anlamları

associates and joint ventures ortaklar ve ortak girişimler
investments in associates and joint ventures iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıkları
investments in joint ventures ortak girişimlerdeki yatırımlar
interests in joint ventures ortak girişimlerdeki çıkarlar
subsidiaries and joint ventures bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları
joint ventures and associates ortak girişimler ve ortaklıklar
through joint ventures ortak girişimler yoluyla
joint ventures and partnerships ortak girişimler ve ortaklıklar
subsidiaries, joint ventures bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları
partnerships and joint ventures ortaklıklar ve ortak girişimler
entering into joint ventures ortak girişimlere girmek
consolidated joint ventures konsolide ortak girişimler
contracts for joint ventures ortak girişimler için sözleşmeler
joint research ventures ortak araştırma girişimleri
mergers acquisitions and joint ventures birleşme devralmaları ve ortak girişimler
joint ventures and subsidiaries ortak girişimler ve bağlı ortaklıklar
accounting for joint ventures ortak girişimler için muhasebe
joint ventures companies ortak girişimler şirketleri
entering joint ventures ortak girişimlere girmek
acquisitions, joint ventures devralmalar, ortak girişimler
enters into joint ventures with ile ortak girişime girer
joint fishing ventures ortak balıkçılık girişimleri
partners, joint ventures, employees or agents ortaklar, ortak girişimler, çalışanlar veya acenteler
various joint ventures çeşitli ortak girişimler
investments in subsidiaries, joint ventures and associates bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştiraklerdeki yatırımlar
participates in a number of joint ventures birçok ortak girişime katılır
co-operation and joint ventures işbirliği ve ortak girişimler
act as joint ventures ortak girişimler yapmak
promoting joint ventures ortak girişimlerin teşvik edilmesi
joint ventures foreign direct investment ortak girişimler yabancı doğrudan yatırım
joint ventures, merger partners ortak girişimler, birleşme ortakları
partners in 5 joint ventures 5 ortak girişimde ortaklar
funding joint ventures ortak girişim fonları
referred as joint ventures ortak girişimler olarak adlandırılır
sales from joint ventures ortak girişimlerden satışlar
facilitate joint ventures ortak girişimleri kolaylaştırmak
partnerships or joint ventures ortaklıklar veya ortak girişimler
these joint ventures were bu ortak girişimler
new business ventures yeni iş girişimleri
technology ventures teknoloji girişimleri
mining ventures madencilik girişimleri
international ventures uluslararası girişimler
greenfield ventures greenfield girişimler
future ventures gelecekteki girişimler
joints ventures ortak girişimler
financial ventures finansal girişimler
productive ventures üretken girişimler
launch new ventures yeni girişimler başlatmak
strategic ventures stratejik girişimler
other ventures diğer girişimler