i about make

i about make teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i about make yapmak üzereyim

i about make terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to make a make a purchase bir satın alma yapmak için
make make a charge suçlamak
will make make yapacak
will make make work iş yapacak
make it easy to make kolaylaştırmak için yapmak
make sure to make an appointment randevu aldığınızdan emin olun.
can't make a silk purse out of a sow's ear bir ekmek kulağından ipek bir çanta çıkaramaz mısın?
can't make head or tail of başını veya kuyruğunu yapamaz
custom-make özel yapmak
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
kiss and make up öp ve makyaj yap
make yapmak
make a beeline for için bir beeline yapmak
make a break for ara vermek
make a bundle paket yapmak
make a clean breast of temiz bir meme yapmak
make a clean breast of it temiz bir meme yapmak
make a clean sweep temiz bir tarama yapmak
make a comeback geri dönüş yapmak
make a crack çatlamak
make a date buluşmak
make a day of it bir gün yap
make a dent in takılmak
make a difference bir fark yarat
make a face surat etmek
make a federal case of federal dava açmak
make a fool of aptal yerine koymak
make a fortune servet yapmak
make a fuss yaygara koparmak
make a go of gitmek
make a hash of karmaşa yapmak
make a hit vurmak
make a hole in delik açmak
make a killing öldürmek
make a laughingstock of güldürmek
make a living geçinmek
make a long story short uzun lafın kısası
make a monkey out of bir maymun yapmak
make a mountain out of a mole-hill köstebek yuvasından bir dağ yap
make a mountain out of a molehill köstebek yuvasından bir dağ yap
make a name for oneself kendine isim yapmak
make a night of it ondan bir gece geçirmek
make a note of not almak
make a nuisance of oneself canını sıkmak
make a pass at geçmek
make a pig of oneself canını sıkmak
make a pile yığın yapmak
make a pitch for adım atmak
make a play for oyun yapmak
make a point of bir şey ifade etmek