r training

r training teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r training r eğitimi

r training terimi için benzer kelimeler ve anlamları

master's in secondary teacher training, vocational training yüksek lisans eğitiminde yüksek lisans eğitimi, mesleki eğitim
training and further training eğitim ve ileri eğitim
adult training centre yetişkin eğitim merkezi
assertiveness training atılganlık eğitimi
autogenic training otojenik eğitim
basic training basit eğitim
circuit training devre eğitimi
cross training çapraz eğitim
interval training aralıklı antrenman
manual training manuel eğitim
obedience training itaat eğitimi
reserve officers training corps yedek subay eğitim kurumu
resistance training dayanıklılık eğitimi
self-training kendi kendine eğitim
sensitivity training duyarlılık eğitimi
spring training bahar antremanı
training eğitim
training agency eğitim kurumu
training aid eğitim yardımı
training college eğitim kolej
training group eğitim grubu
training pants antreman pantolonu
training school eğitim okulu
training ship eğitim gemisi
training shoes eğitim ayakkabısı
training table eğitim masası
training wall eğitim duvarı
training wheels eğitim tekerlekleri
transfer of training eğitim transferi
under-training az eğitimli
universal military training evrensel askeri eğitim
weight training ağırlık çalışması
youth training scheme gençlik eğitimi programı
great lakes naval training center büyük göller deniz eğitim merkezi
vocational training mesleki eğitim
training course eğitim kursu
on the job training iş eğitiminde
refresher training yenileme eğitimi
strength training kuvvet eğitimi
teacher training öğretmen eğitimi
skills training beceri eğitimi
training session eğitim oturumu
job training mesleki eğitim
training program eğitim programı
professional training mesleki eğitim
hands-on training uygulamalı eğitim
education and training eğitim ve öğretim
awareness training farkındalık eğitimi
formal training resmi eğitim
training material eğitim materyali