u know whatever

u know whatever teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u know whatever neyi biliyorsan

u know whatever terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whatever whatever her neyse
whatever it takes, i want to know you. ne pahasına olursa olsun, seni tanımak istiyorum.
i know i know biliyorum biliyorum
know know biliyorum biliyor
you know i know bildiğimi biliyorsun
you know i know how biliyorsun nasıl olduğumu biliyorum
i know know biliyorum
writing to let you know know that bilmeni sağlamak için yazma
know or have reason to know bilmek ya da bilmek için bir nedeniniz var
know or should have know bilmeli ya da bilmeli
or whatever ya da her neyse
whatever her neyse
whatever you want ne istersen
whatever it takes ne pahasına olursa olsun
for whatever reason sebep ne olursa olsun
whatever you do ne yaparsan yap
whatever it is her ne ise
whatever else herneyse
whatever happens ne olursa olsun
whatever the case ne olursa olsun
whatever you need neye ihtiyacınız varsa
whatever the reason sebep ne olursa olsun
in whatever form ne olursa olsun
whatever it may be her neyse
whatever that means her ne demekse
whatever you say sen ne dersen
whatever it was her neyse
whatever you like her ne seversen
whatever the weather hava ne olursa olsun
whatever you prefer sen neyi tercih edersen
whatever they are her neyse
whatever the case may be durum ne olursa olsun
whatever that may be bu her neyse
of whatever nature ne olursa olsun
by whatever means ne olursa olsun
for whatever her ne içinse
whatever the outcome sonuç ne olursa olsun
whatever they want ne isterlerse
do whatever it takes ne gerekiyorsa yap
whatever you think ne düşünüyorsan
whatever they may be her ne olabilirlerse
whatever you choose ne seçersen
whatever time ne zaman olursa olsun
whatever you decide ne karar verirsen ver
whatever works nasıl uygun görürsen
in whatever capacity hangi kapasitede olursa olsun
whatever may be her neyse
in whatever her neyse
whatever nature her ne olursa olsun doğa
in whatever way ne olursa olsun