r taking her son to

r taking her son to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r taking her son to oğlunu alarak r

r taking her son to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

her son onun oğlu
her infant son onun bebek oğlu
her own son kendi oğlu
picked up her son oğlunu aldı
her son will be called oğlu çağrılacak
claimed her son oğlunu iddia etti
she had her son oğlu vardı
keep her son alive oğlunu hayatta tut
her son was died oğlu öldü
proud of her son oğluyla gurur duyuyor
pick up her son oğlunu al
allowed to her son oğluna izin var
took her son away oğlunu götürdü
stop her son oğlunu durdur
took her son oğlunu aldı
the loss of her son oğlunun kaybı
around her son oğlunun etrafında
taking her for granted onu kabul etmek için almak
taking her place onun yerini almak
prevent her taking almasını engelle
taking her by the hand onu elinden alarak
taking her breath nefesini alarak
taking her by surprise onu şaşırttı
taking her picture onun fotoğrafını çekmek
taking care of her home evine bakmak
taking her bow onun yayını alarak
taking her away onu uzaklaştırmak
making light of the abuse and not taking her concerns about kötüye kullanımı hafifletmek ve onun hakkında endişelerini almamak
stop taking her onu almayı bırak
taking her clothes off elbiselerini çıkarmak
to be taking her, onu almak için
chacun a son gout chacun oğlu gut
favorite son favori oğul
foster son üvey oğlu
like father, like son babasının oğlu
native son yerli oğul
prodigal son prodigal oğlu
son oğul
son et lumiere evlat ve lumiere
son of a bitch orospu çocuğu
son of a gun itoğluit
son of adam adam'ın oğlu
son of god tanrının oğlu
son of man adamın oğlu
son- oğul-
son-in-law damat
son-of-a-bitch stew orospu çocuğu yahnisi
wisdom of jesus, son of sirach isa'nın bilgeliği, sirachın oğlu
wisdom of jesus, the son of sirach isa'nın bilgeliği, sirachın oğlu
son in law damat