y stomach hurts.

y stomach hurts. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y stomach hurts. karnın ağrıyor.

y stomach hurts. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

my stomach hurts karnım ağrıyor
stomach hurts mide ağrıları
hurts canı yanmak
it hurts yaralıyor
my head hurts başım ağrıyor
love hurts aşk acıtır
that hurts bu acıttı
my back hurts sırtım ağrıyor
everybody hurts herkes ağrıyor
hurts like hell cehennem gibi acıtıyor
hurts instead yerine acıyor
the truth hurts gerçek acıtıyor
still hurts hala acıyor
back hurts sırtım ağrıyor
it really hurts gerçekten acıtıyor
it hurts a lot çok acıyor
what hurts ne acıyor
really hurts gerçekten acıtıyor
hurts so good çok acıtıyor
my foot hurts ayağım ağrıyor
throat hurts boğaz ağrısı
leg hurts bacak ağrıyor
it hurts so good çok iyi acıtıyor
head hurts başım ağrıyor
it hurts so much çok acıtıyor
my knee hurts dizim acıyor
how it hurts nasıl acıtıyor
hurts me beni incitiyor
she hurts o acıtıyor
body hurts vücut acıtıyor
that it hurts acıtıyor
until it hurts acıyana kadar
hurts my heart kalbimi acıtıyor
hurts even more daha da acıtıyor
hurts so much çok acıyor
tooth hurts diş ağrıyor
hurts a lot çok acıtıyor
it never hurts asla acıtmaz
hit them where it hurts onlara acıdığı yere vur
hurts the most en çok acıtıyor
it hurts too much çok acıtıyor
chest hurts göğüs ağrıları
when it hurts acıtınca
hit where it hurts acıttığı yere vur
it hurts a little biraz acıtır
it hurts my heart kalbimi acıtıyor
never hurts to ask sormak asla acıtmaz
it hurts my eyes gözlerimi acıtıyor
it hurts like hell çok acıtıyor
hurts so bad çok acıtıyor