n languages other than english

n languages other than english teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n languages other than english n ingilizce dışındaki diller

n languages other than english terimi için benzer kelimeler ve anlamları

languages other than english ingilizce dışındaki diller
fluent in languages other than english akıcı ingilizce dışındaki dillerde
english for speakers of other languages başka dilleri konuşanlar için ingilizce
english speakers of other languages diğer dillerin ingilizce konuşanlar
teaching english to speakers of other languages diğer dilleri konuşanlar için ingilizce öğretimi
teachers of english to speakers of other languages diğer dilleri konuşanlar için ingilizce öğretmenleri
english for speaker of other languages diğer dilleri konuşanlar için ingilizce
esol english for speakers of other languages diğer dilleri konuşanlar için esol ingilizce
esol english speakers of other languages esol türkçe konuşanlar
languages other than dışındaki diller
and english are official languages ve ingilizce resmi dillerdir
different languages english farklı diller ingilizce
the seminar official languages is english seminerin resmi dilleri ingilizcedir
in both languages english and spanish iki dilde de ingilizce ve ispanyolca
for english and spanish languages ingilizce ve ispanyolca dilleri için
other than english ingilizce dışında
language other than english ingilizce dışındaki dil
a language other than english ingilizceden başka bir dil
in a language other than english ingilizceden başka bir dilde
speak a language other than english ingilizce dışında bir dil konuş
primary language other than english ingilizce dışındaki ana dil
speak a language other than english at home evde ingilizce dışında bir dil konuş
primary home language other than english ingilizce dışındaki ana dil
spoke a language other than english at home evde ingilizce dışında bir dil konuştu
more than 55 languages 55'ten fazla dilde
in more than 20 languages 20'den fazla dilde
speakers of other languages diğer dilleri konuşanlar
other languages diğer diller
in other languages diğer dillerde
all other languages tüm diğer diller
many other languages diğer birçok dil
other languages are available upon request. istek üzerine diğer diller de temin edilebilir.
speaking other languages diğer dilleri konuşmak
learn other languages diğer dilleri öğren
translation to other languages diğer dillere çeviri
other languages spoken konuşulan diğer diller
knowledges of other languages diğer dillerdeki bilgiler
this notice is available in other languages bu bildirim diğer dillerde de mevcuttur
other major languages. diğer ana diller
words borrowed from other languages diğer dillerden ödünç alınan kelimeler
this prospectus may be translated into other languages. bu broşür diğer dillere çevrilebilir.
translate in other languages diğer dillerde çeviri
translations into other languages have to be designated as s diğer dillere yapılan çeviriler s olarak belirtilmelidir.
for speakers of other languages diğer dilleri konuşanlar için
other un languages diğer un dilleri
what other languages başka hangi diller
learning other languages diğer dilleri öğrenmek
other languages would be an advantage diğer diller bir avantaj olurdu
understand other languages diğer dilleri anlamak
translations for other languages diğer dillerin çevirileri