u like kiss

u like kiss teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı