u see me

u see me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u see me beni görüyor musun

u see me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i see i see anlıyorum anlıyorum
apostolic see papalık makamı
as far as i can see görebildiğim kadarıyla
begin to see daylight günışığını görmeye başla
begin to see the light ışığı görmeye başla
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
can't see the forest for the trees & # x27; ağaçlar için ormanı göremiyorum
color of someone's money, see the birinin parasının rengi, bkz.
don't fire until you see the whites of their eyes gözlerinin beyazlarını görene kadar ateş etmeyin
holy see kutsal görüş
i see anlıyorum
let me see bir bakayım
long time no see uzun zamandır görüşemedik
look see bak bak
look-see bakma
must-see görmek gerekir
no-see-um no-see-um
not see beyond one's nose burnunun ötesinde göremiyorum
see görmek
see a man about a dog bir adam hakkında bir köpek gör
see about hakkında bkz
see after sonra görmek
see beyond one's nose birinin burnunun ötesinde görmek
see daylight günışığına bak
see double çift görmek
see eye to eye göz göze görmek
see fit iyi görmek
see into içine görmek
see of görmek
see off görmek
see one's way to birinin yolunu görmek
see out gör
see over gözden geçirmek
see reason sebep gör
see red kırmızı görmek
see someone off birini görmek
see stars yıldızları gör
see the back of arkasını görmek
see the color of one's money birinin parasının rengini görmek
see the elephant fil görmek
see the last of sonuncusunu gör
see the light ışığı görmek
see the light of day günün ışığını görmek
see the sights manzaraları görmek
see things bir şeyleri görmek
see through görmek
see through rose-colored glasses gül renkli gözlüklerle görmek
see to görmek
see with half an eye yarım gözle görmek
see-bee see-arı