g-can

g-can teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-can g-kutu

g-can terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you can can-can yapabilirsin
ask not what your country can do for you ask what you can do for your country ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun
you can lead a horse to water but you can't make it drink bir atı suya götürebilirsin ama içmesini sağlayamazsın
you can lead a horse to water, but you can't make him drink. bir atı suya götürebilirsin, ama onu içmesini sağlayamazsın.
can can olabilir
can-high can-low can-yüksek can-düşük
nevertheless, errors can occur, information can be translate bununla birlikte, hatalar oluşabilir, bilgi tercüme edilebilir
how can i can nasıl yapabilirim
chalet can can dağ evi olabilir
if you can, i can yapabilirsen yapabilirim
people can can depend on insanlar güvenebilir
can you tell me where i can find nerede bulabileceğimi söyleyebilir misin
as best one can en iyisini
as far as i can see görebildiğim kadarıyla
ash can kül olabilir
ash can school kül okul olabilir
before you can say jack robinson jack robinson'ı söyleyemeden önce
beggars can't be choosers dilenciler seçme yapamazlar
bite off more than one can chew birden fazla çiğnemek için ısırmak
blitz can hava kabarcığı
blitz-can yıldırım-can
can kutu
can buoy şamandıra olabilir
can do yapabilir
can do with ile yapabilir
can of worms solucanlar
can opener konserve açacağı
can tho olabilir
can't olabilir ve # x27 t
can't abide tahammül edemez
can't but yapamıyorum & # x27;
can't complain şikayet edemez
can't do anything with ile hiçbir şey yapamıyorum
can't fight city hall belediye binası ile mücadele edemez
can't help yardım edemem
can't help but yardım edemem ama
can't hit the broad side of a barn bir ahırın geniş tarafına varamazsınız
can't hold a candle to bir mum tutamaz
can't make a silk purse out of a sow's ear bir ekmek kulağından ipek bir çanta çıkaramaz mısın?
can't make head or tail of başını veya kuyruğunu yapamaz
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
can't see the forest for the trees & # x27; ağaçlar için ormanı göremiyorum
can't seem to görünmüyor
can't stand dayanamıyorum
can't wait bekleyemez
can-do yapabilir
can-not help but yardım edemem ama
can-opener konserve açacağı
can-tho can-tho