x self incompatible

x self incompatible teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı