w10 gauge

w10 gauge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w10 gauge w10 göstergesi

w10 gauge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

air gauge hava göstergesi
bit gauge bit ölçer
bite gauge ısırık göstergesi
bourdon gauge bourdon ölçer
bourdon-tube gauge bourdon tüpü göstergesi
broad-gauge geniş göstergesi
depth gauge derinlik göstergesi
dial gauge arama göstergesi
feeler gauge ölçer
ho gauge ho ölçer
lee gauge lee ölçer
line gauge çizgi ölçer
mcleod gauge mcleod ölçer
narrow gauge dar ölçü
o gauge o ölçmek
oo gauge oo göstergesi
perforation gauge delik ölçer
plug gauge fiş göstergesi
pressure gauge basınç ölçer
rail gauge demiryolu göstergesi
rain gauge yağmur göstergesi
ring gauge halka göstergesi
s gauge s ölçer
sea gauge derin su iskandili
slip gauge kayma göstergesi
snow gauge kar ölçer
standard gauge standart ölçü
strain gauge gerinim ölçer
tide-gauge gelgit gauge
vacuum gauge vakum monometresi
water gauge su göstergesi
weather gauge hava göstergesi
wind gauge rüzgar ölçer
wire gauge tel göstergesi
wire-gauge tel gauge
gauge ölçü
gauge boson ayar bozonu
gauge theory gösterge teorisi
q gauge q ölçer
fuel gauge benzin göstergesi
level gauge seviye göstergesi
temperature gauge sıcaklık göstergesi
gauge pressure gösterge basıncı
heavy gauge ağır gösterge
sight gauge görüş göstergesi
track gauge parça göstergesi
thickness gauge kalınlık ölçer
gauge needle ayar iğnesi
american wire gauge amerikan tel göstergesi
out of gauge ölçü dışında