v-lube f

v-lube f teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-lube f v-fube f

v-lube f terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lube madeni
lube oil kayganlaştırıcı yağ
lube tube yağ borusu
lube oil system madeni yağ sistemi
lube filter yağ filtresi
lube system yağlama sistemi
lube pump yağ pompası
lube oil pump madeni yağ pompası
gear lube dişli yağı
lube fitting yağ takma
chain lube zincir yağlama
lube oil cooler madeni yağ soğutucusu
lube up yağlamak
lube oil filter yağlama yağı filtresi
lube oil tank madeni yağ deposu
quick lube hızlı yağlama
dry lube kuru yağlama
lube bay lub bay
lube plant madeni bitkisi
lube point yağlama noktası
spray lube sprey yağı
lube tank yağlama tankı
lube for life ömür boyu yağ
lube line yağlama hattı
lube free yağsız
assembly lube montaj yağı
grease lube gres yağı
way lube yol yağlama
auto lube system otomatik yağlama sistemi
lube oil pressure yağlama yağı basıncı
lube oil heater madeni yağ ısıtıcı
lube charts yağ çizelgeleri
lube job yağlama işi
lube oil temperature yağlama yağı sıcaklığı
lube oil piping madeni yağ boruları
chain lube system zincir yağlama sistemi
gear lube 150 dişli yağı 150
silicone lube silikon yağı
lube oil supply madeni yağ temini
non-lube yağlama yağı olmayan
lube unit yağlama ünitesi
lube oil inlet madeni yağ girişi
lube oil consumption madeni yağ tüketimi
product lube ürün madeni
lube pipe yağ borusu
self-lube kendinden yağlama
compressor lube oil kompresör yağlama yağı
, a lube hole , bir yağ deliği
open gear lube açık dişli yağı
lube bike madeni bisiklet