l had no choice.

l had no choice. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l had no choice. başka seçeneğim yoktu.

l had no choice. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

he had had had vardı
had no choice seçeneğim yoktu
had no choice but başka seçeneğim yoktu
i had no choice başka bir seçeneğim yoktu
had little choice çok az seçeneğim vardı
had the choice seçeneğim vardı
if i had a choice eğer bir seçeneğim olsaydı
we had no choice başka seçeneğimiz yoktu
i had no choice but başka seçeneğim yoktu
if you had the choice eğer seçeneğin varsa
we had no choice but başka seçeneğimiz yoktu
i had no other choice başka seçeneğim yoktu
if i had my choice eğer seçimim olsaydı
had little choice but çok az seçeneğim vardı ama
they had no choice başka seçenekleri yoktu
had no choice in the matter konuyla ilgisi yoktu
she had no choice başka seçeneği yoktu
if you had a choice eğer bir seçeneğin varsa
if you had only one choice eğer tek bir seçeneğin varsa
had a choice seçeneğim vardı
he had a choice bir seçeneği vardı
i have had no choice but to başka seçeneğim yoktu
have had no choice başka şansım yoktu
have had their choice of kendi seçtikleri oldu
they had no other choice başka seçenekleri yoktu
had been offered a choice bir seçim teklif edildi
had a choice on the matter konuyla ilgili bir seçimim vardı
would have had little choice çok az seçenek olurdu
had had vardı
i had had vardı
we had had vardı
he had had o vardı
if i had had eğer olsaydı
you had had sahiptin
i hope you had had umarım geçirmişsindir
had had enough yetti
they had had onlar vardı
she had had o vardı
had not had sahip değildi
would had had olurdu
i wish i had had keşke olsaydı
if you had had olsaydı
i had not had sahip değildim
i had ever had hiç sahiptim
if we had had eğer olsaydı
had never had hiç sahip olmadı
i had never had hiç sahip olmadım
there had had vardı
i wish we had had keşke olsaydı
had just had yeni vardı